Fong Chong School of Tapia    Kindergarten

氹仔坊眾學校    幼稚園

School 
Address:
Rua do Delegado, Escola Fong Chong da Taipa, Taipa
Phone:
28827064
Fax:
28827064
Website:
https://www.fctweb.org